Java token avec Secure Random

import java.security.SecureRandom;
import java.util.Base64;

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  System.out.println(getTokenBase64());
  System.out.println(getToken("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789", 16));
 }

 private static String getTokenBase64() {
  //Base 64 pour encoder
  Base64.Encoder base64Encoder = Base64.getUrlEncoder();
  SecureRandom secureRandom = new SecureRandom();

  // 12 bytes pour avoir 10
  byte[] bytesArray = new byte[12];
  secureRandom.nextBytes(bytesArray);
  return base64Encoder.encodeToString(bytesArray);
 }

 private static String getToken(String allowChars, int length) {
  SecureRandom secureRandom = new SecureRandom();
  String token = "";
  // Pour la longueur du token
  for (int i = 0; i < length; i++) {
   int randomNumber = secureRandom.nextInt(allowChars.length());
   // Prend un character au hasard dans la liste
   token += allowChars.substring(randomNumber, randomNumber + 1);
  }
  return token;
 }

}

Commentaires